رفتن به محتوا

ZITEX

باتری های برند ZITEX از محصولات شرکت تولیدی برنا باتری

ZITEX 50 AH LM55030
50 آمپر
ZITEX 55 AH LM55530
55 آمپر
ZITEX 60 AH MF70D26R
60 آمپر
ZITEX 66 AH MF56650
66 آمپر
ZITEX 70 AH MF80D26R
70 آمپر
ZITEX 74 AH MF57450
74 آمپر
ZITEX 88 AH LM88D30R
88 آمپر
ZITEX 100 AH LM100E38R
100 آمپر
ZITEX 120 AH LM120E38R
120 آمپر
ZITEX 150 AH MF150F47R
150 آمپر
ZITEX 170 AH MF170F47R
170 آمپر
ZITEX 200 AH MF200F47R باطری 200
200 آمپر
بازگشت به بالا
Translate »