رفتن به محتوا

GN GLOBAL

باتری های برند GN GLOBAL از محصولات شرکت تولیدی برنا باتری

GN GLOBAL 50 AH LM55030
50 آمپر
GN GLOBAL 55 AH LM55530
55 آمپر
GN GLOBAL 60 AH MF70D26R
60 آمپر
GN GLOBAL 66 AH MF56650
66 آمپر
GN GLOBAL 70 AH MF80D26R
70 آمپر
GN GLOBAL 74 AH MF57450
74 آمپر
GN GLOBAL 88 AH LM88D30R
88 آمپر
GN GLOBAL 100 AH LM100E38R
100 آمپر
GN GLOBAL 120 AH LM120E38R
120 آمپر
GN GLOBAL 150 AH MF150F47R
150 آمپر
GN GLOBAL 170 AH MF170F47R
170 آمپر
GN GLOBAL 200 AH MF200F47R باطری 200 آمپر
200 آمپر
بازگشت به بالا
Translate »