60 آمپر ایاس – EAS 60-AH

باتری 60 آمپرساعت EAS EAS MF56030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 60 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 400 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF56030 کد محصول: 12223013 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 60 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 400 …
بیشتر

60 آمپر رادوکس – RADOX 60-AH

باتری 60 آمپرساعت RADOX RADOX MF56030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 60 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 400 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر   اطلاعات عمومی گروه محصول: MF56030 کد محصول: 12211013 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 60 آمپرساعت آمپر استارت سرد: …
بیشتر

60 آمپر جنرال – GENERAL 60-AH

باتری 60 آمپرساعت GENERAL BETA GENERAL BETA MF56030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 60 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 400 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF56030 کد محصول: 12228013 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 60 آمپرساعت آمپر استارت …
بیشتر

60 آمپر تورنادو – TORNADO 60-AH

باتری 60 آمپرساعت TORNADO TORNADO MF56030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 60 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 400 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF56030 کد محصول: 12226013 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 60 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 400 …
بیشتر

60 آمپر گلوبال -GN-GLOBAL 60-AH

باتری 60 آمپرساعت GN GLOBAL GN GLOBAL MF56030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 60 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 400 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF56030 کد محصول: 12218013 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 60 آمپرساعت آمپر استارت …
بیشتر

60 آمپر برند ولف – WOLF 60-AH

باتری 60 آمپرساعت WOLF WOLF MF56030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 60 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 400 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF56030 کد محصول: 12214013 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 60 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 400 …
بیشتر

60 آمپر برند زیتکس – ZITEX 60-AH

باتری 60 آمپرساعت ZITEX ZITEX MF56030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 60 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 400 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF56030 کد محصول: 12225013 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 60 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 400 …
بیشتر

60 آمپر برند برنا – BORNA 60-AH

باتری 60 آمپرساعت BORNA BORNA MF56030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 60 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 400 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF56030 کد محصول: 12211013 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 60 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 400 …
بیشتر

60 آمپر برند سحر – SAHAR 60-AH

باتری 60 آمپرساعت SAHAR SAHAR MF56030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 60 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 400 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر   اطلاعات عمومی گروه محصول: MF56030 کد محصول: 12217013 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 60 آمپرساعت آمپر استارت سرد: …
بیشتر

60 آمپر برند صدف – SADAF 60-AH

باتری 60 آمپرساعت SADAF SADAF MF56030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 60 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 400 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF56030 کد محصول: 12212013 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 60 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 400 …
بیشتر