باتری 50 آمپر رادوکس – RADOX 50-AH

باتری 50 آمپرساعت RADOX RADOX MF55030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 50 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 306 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF55030 کد محصول: 12211009 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 50 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 306 …
بیشتر

باتری 50 آمپر جنرال – GENERAL BETA 50-AH​

باتری 50 آمپرساعت GENERAL BETA GENERAL BETA MF55030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 50 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 306 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF55030 کد محصول: 12228009 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 50 آمپرساعت آمپر استارت …
بیشتر

باتری 50 آمپرساعت برند BORNA

باتری 50 آمپرساعت BORNA BORNA MF55030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 50 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 306 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF55030 کد محصول: 12211009 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 50 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 306 …
بیشتر

مشخصات باتری 50 آمپر برند SADAF

باتری 50 آمپرساعت SADAF SADAF MF55030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 50 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 306 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF55030 کد محصول: 12212009 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 50 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 306 …
بیشتر

باتری 50 آمپرساعت برند PRESTIGE POWER

باتری 50 آمپرساعت PRESTIGE POWER PRESTIGE POWER MF55030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 50 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 306 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF55030 کد محصول: 12219009 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 50 آمپرساعت آمپر استارت …
بیشتر

50 آمپر تورنادو – TORNADO 50-AH

باتری 50 آمپرساعت TORNADO TORNADO MF55030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 50 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 306 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF54430 کد محصول: 12226009 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 50 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 306 …
بیشتر

باتری 50 آمپر برند ATRAK

باتری 50 آمپرساعت ATRAK ATRAK MF55030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 50 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 306 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF55030 کد محصول: 12221009 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 50 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 306 …
بیشتر

باطری 50 آمپر سحر – SAHAR 50-AH

باتری 50 آمپرساعت SAHAR SAHAR MF55030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 50 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 306 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF55030 کد محصول: 12217009 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 50 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 306 …
بیشتر

باطری 50 آمپر گلدن سیلد – GOLDEN SEALED 50-AH

باتری 50 آمپرساعت GOLDEN SEALED GOLDENSEALED MF55030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 50 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 306 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF55030 کد محصول: 12215009 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 50 آمپرساعت آمپر استارت سرد: …
بیشتر

باطری 50 آمپر ساعت برند یاس

باتری 50 آمپرساعت EAS EAS MF55030 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 50 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 306 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF55030 کد محصول: 12223009 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 50 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 306 …
بیشتر