الکترولیت ها

آب مقطر تولید آب مقطر با درجه PH بین 5.5 تا 7 و هدایت الکتریکی زیر 10 میکرو زیمنس، جهت مصرف در صنایع گوناگون اطلاعات تکمیلی آب مقطر در حال حاضر فاقد اطلاعات اسید سولفوریک تولید اسید سولفوریک با غلظت های متفاوت مطابق با نیاز مشتری، جهت مصرف در صنایع گوناگون اطلاعات تکمیلی اسید سولفوریک …
بیشتر