رفتن به محتوا

ACTIVE

باتری های برند ACTIVE از محصولات شرکت تولیدی برنا باتری

ACTIVE 50 AH LM55030
50 آمپر
ACTIVE 55 AH LM55530
55 آمپر
ACTIVE 60 AH MF70D26R
60 آمپر
TORNADO 66 AH MF56650
66 آمپر
ACTIVE 70 AH MF80D26R
70 آمپر
ACTIVE 74 AH MF57450
74 آمپر
ACTIVE 88 AH LM88D30R
88 آمپر
ACTIVE 100 AH LM100E38R
100 آمپر
ACTIVE 120 AH LM120E38R
120 آمپر
ACTIVE 150 AH MF150F47R
150 آمپر
ACTIVE 170 AH MF170F47R
170 آمپر
ACTIVE 200 AH MF200F47R جزئیات باتری 200 آمپر
200 آمپر
بازگشت به بالا