رفتن به محتوا

این نوع پلیت قابل استفاده در کلیه باتری های استارتر اسید سربی و باتری های ام اف می باشد.

پلیت گرید کستینگ منفی

اطلاعات عمومی
کد محصول: 4111
استاندارد محصول: کارخانه ای
تکنولوژی ساخت: گرید کستینگ
مشخصات فیزیکی پلیت
طول: 143 mm
ارتفاع: 141 mm
ضخامت: 1.8 mm
نقشه ها
شبکه:
پلیت:
پرچم:
موارد استفاده
توضیحات: قابل استفاده در کلیه باتری های استارتر اسید سربی و باتری های ام اف

این نوع پلیت قابل استفاده در کلیه باتری های استارتر اسید سربی و باتری های ام اف می باشد.

02 - پلیت گرید کستینگ مثبت

پلیت گرید کستینگ مثبت

اطلاعات عمومی
کد محصول: 4110
استاندارد محصول: کارخانه ای
تکنولوژی ساخت: گرید کستینگ
مشخصات فیزیکی پلیت
طول: 143 mm
ارتفاع: 141 mm
ضخامت: 1.8 mm
نقشه ها
شبکه:
پلیت:
پرچم:
موارد استفاده
توضیحات: قابل استفاده در کلیه باتری های استارتر اسید سربی و باتری های ام اف

این نوع پلیت قابل استفاده در کلیه باتری‌های استارتر اسید سربی و باتری‌های ام اف می باشد.

پلیت اکسپندد متال مثبت

اطلاعات عمومی
کد محصول: 4106
استاندارد محصول: کارخانه ای
تکنولوژی ساخت: اکسپندد متال
مشخصات فیزیکی پلیت
طول: 146 mm
ارتفاع: 129 mm
ضخامت: 1.7 mm
نقشه ها
شبکه:
پلیت:
پرچم:
موارد استفاده
توضیحات: قابل استفاده در کلیه باتری های استارتر اسید سربی و باتری های ام اف

این نوع پلیت قابل استفاده در کلیه باتری‌های استارتر اسید سربی و باتری‌های ام اف می باشد.

پلیت اکسپندد متال منفی

اطلاعات عمومی
کد محصول: 4107
استاندارد محصول: کارخانه ای
تکنولوژی ساخت: اکسپندد متال
مشخصات فیزیکی پلیت
طول: 146 mm
ارتفاع: 129 mm
ضخامت: 1.7 mm
نقشه ها
شبکه:
پلیت:
پرچم:
موارد استفاده
توضیحات: قابل استفاده در کلیه باتری های استارتر اسید سربی و باتری های ام اف

بازگشت به بالا
Translate »