رفتن به محتوا

استان گلستان

فروش

شهر: گرگان

نام: ابراهیم فرسیاد

نام فروشگاه: فروشگاه مرکزی باتری

شماره تماس: 32471753-017  Call

آدرس: ابتدای ورودی شهر (از سمت تهران)، یک کیلومتر مانده به میدان بسیج، جنب نمایندگی آمیکو 

ایمیل: shayan.farsiad1370@gmail.com

شهر: بابل (استانهای تحت پوشش: مازندران، سمنان، گلستان)

نام: مهدی بخشی

نام فروشگاه: بازرگانی مهدی بخشی

شماره تماس: 3511-011  Call

آدرس: جاده قائمشهر، خرداد 33، نارنجستان 2

ایمیل: battery-bakhshi@yahoo.com

استان گلستان

خدمات پس از فروش

شهر: گرگان

نام: ابراهیم فرسیاد

نام فروشگاه: فروشگاه مرکزی باتری

شماره تماس: 32471753-017  Call

آدرس: ابتدای ورودی شهر (از سمت تهران)، یک کیلومتر مانده به میدان بسیج، جنب نمایندگی آمیکو 

ایمیل: shayan.farsiad1370@gmail.com

شهر: بابل (استانهای تحت پوشش: مازندران، سمنان، گلستان)

نام: مهدی بخشی

نام فروشگاه: بازرگانی مهدی بخشی

شماره تماس: 3511-011  Call

آدرس: جاده قائمشهر، خرداد 33، نارنجستان 2

ایمیل: battery-bakhshi@yahoo.com

بازگشت به بالا