رفتن به محتوا

استان کرمان

فروش

شهر: کرمان

نام: حمید انجم‌شعاع

نام فروشگاه: تک باتری

شماره تماس: 32526668-034  Call

آدرس: خیابان مطهری غربی، چهارراه آسیا آباد

ایمیل: sajad.vishtasp@gmail.com

sajadbagheripour1369@gmail.com

شهر: رفسنجان

نام: یزدان‌پناه

نام فروشگاه: یزدان‌پناه

شماره تماس: 34256810-034  Call

آدرس: میدان بهشتی، خیابان خیام، نبش کوچه 11

ایمیل: taghavirafsanjan@gmail.com

استان کرمان

خدمات پس از فروش

شهر: کرمان

نام: حمید انجم‌شعاع

نام فروشگاه: تک باتری

شماره تماس: 32526668-034  Call

آدرس: خیابان مطهری غربی، چهارراه آسیا آباد

ایمیل: sajad.vishtasp@gmail.com

sajadbagheripour1369@gmail.com

شهر: رفسنجان

نام: یزدان‌پناه

نام فروشگاه: یزدان‌پناه

شماره تماس: 34256810-034  Call

آدرس: میدان بهشتی، خیابان خیام، نبش کوچه 11

ایمیل: taghavirafsanjan@gmail.com

بازگشت به بالا