رفتن به محتوا

استان چهار محال بختیاری

فروش

شهر: شهرکرد

نام: محسن گنجی

نام فروشگاه: گنجی

شماره تماس: 32272003-038  Call

آدرس: مجتمع فن آوران، خیابان اول

ایمیل: gangimilad1991@gmail.com

شهر: شهرکرد

نام: محمد موقن

نام فروشگاه: باتری سازی ضیاء

شماره تماس: 33334133-038  Call

آدرس: ابتدای خیابان 17شهریور، روبروی بانک ملی

ایمیل: ziyamoghen@gmail.com

شهر: اصفهان

نام:  احمد سرشوقی

نام فروشگاه: جهان باتری

شماره تماس: 36277305-031  Call

آدرس: استان اصفهان، شهر اصفهان، بلوار کشاورز، پنجاه متر بعد از چهارراه کشاورزی، مقابل BRT

ایمیل: javadazizi337@gmail.com

استان چهار محال بختیاری

خدمات پس از فروش

شهر: شهرکرد

نام: محسن گنجی

نام فروشگاه: گنجی

شماره تماس: 32272003-038  Call

آدرس: مجتمع فن آوران، خیابان اول

ایمیل: gangimilad1991@gmail.com

شهر: شهرکرد

نام: محمد موقن

نام فروشگاه: باتری سازی ضیاء

شماره تماس: 33334133-038  Call

آدرس: ابتدای خیابان 17شهریور، روبروی بانک ملی

ایمیل: ziyamoghen@gmail.com

شهر: اصفهان

نام:  احمد سرشوقی

نام فروشگاه: جهان باتری

شماره تماس: 36277305-031  Call

آدرس: استان اصفهان، شهر اصفهان، بلوار کشاورز، پنجاه متر بعد از چهارراه کشاورزی، مقابل BRT

ایمیل: javadazizi337@gmail.com

بازگشت به بالا