رفتن به محتوا

استان فارس

فروش

شهر: شیراز

نام: نوید دادوند

نام فروشگاه: مهان باتری

شماره تماس: 38391146-071  Call

آدرس: بلوار سیاحتگر، حدفاصل کوچه 36 و 38

ایمیل: farzin_parse@yahoo.com

شهر: شیراز

نام: عباس قائد

نام فروشگاه: جهان باتری

شماره تماس: 37260725-071  Call

آدرس: بلوار مدرس، جنب بانک ایران‌زمین

ایمیل: JAHANBATTRY@GMAIL.COM

شهر: آباده

نام: رضا فرخی

نام فروشگاه: نمایندگی برنا باتری

شماره تماس: 44338736-071  Call

آدرس: میدان آزادی، ابتدای جاده اصفهان

ایمیل: farokhireza57@yahoo.com

شهر: داراب

نام: یاسین عزیزی

نام فروشگاه: یاسین عزیزی

شماره تماس: 53548062-071  Call

آدرس: بلوار امام خمینی، بالاتر از کمیته امداد

ایمیل: darabbattery@yahoo.com

استان فارس

خدمات پس از فروش

شهر: شیراز

نام: نوید دادوند

نام فروشگاه: مهان باتری

شماره تماس: 38391146-071  Call

آدرس: بلوار سیاحتگر، حدفاصل کوچه 36 و 38

ایمیل: farzin_parse@yahoo.com

شهر: شیراز

نام: عباس قائد

نام فروشگاه: جهان باتری

شماره تماس: 37260725-071  Call

آدرس: بلوار مدرس، جنب بانک ایران‌زمین

ایمیل: JAHANBATTRY@GMAIL.COM

شهر: آباده

نام: رضا فرخی

نام فروشگاه: نمایندگی برنا باتری

شماره تماس: 44338736-071  Call

آدرس: میدان آزادی، ابتدای جاده اصفهان

ایمیل: farokhireza57@yahoo.com

شهر: داراب

نام: یاسین عزیزی

نام فروشگاه: یاسین عزیزی

شماره تماس: 53548062-071  Call

آدرس: بلوار امام خمینی، بالاتر از کمیته امداد

ایمیل: darabbattery@yahoo.com

بازگشت به بالا