رفتن به محتوا

استان سمنان

فروش

شهر: بابل (استانهای تحت پوشش: مازندران، سمنان، گلستان)

نام: مهدی بخشی

نام فروشگاه: بازرگانی مهدی بخشی

شماره تماس: 3511-011  Call

آدرس: جاده قائمشهر، خرداد 33، نارنجستان 2

ایمیل: battery-bakhshi@yahoo.com

شهر: سمنان

نام: مهدی خادمی

نام فروشگاه: باتری خادمی

شماره تماس: 32224858-023  Call 09124733370  Call

آدرس: کیلومتر یک جاده شاهرود- بسطام، روبروی مجتمع تفریحی دالاهو

ایمیل:

مسیریابی
مسیریابی

شهر: دامغان

نام: ابوالفضل علیان‌نژادی

نام فروشگاه: جهان باتری

شماره تماس: 35239684-023  Call

آدرس: خیابان شهید بهشتی

ایمیل: abolfazlalyannegadi@gmail.com

استان سمنان

خدمات پس از فروش

شهر: بابل (استانهای تحت پوشش: مازندران، سمنان، گلستان)

نام: مهدی بخشی

نام فروشگاه:

شماره تماس: 3511-011  Call

آدرس: جاده قائمشهر، خرداد 33، نارنجستان 2

ایمیل: battery-bakhshi@yahoo.com

شهر: سمنان

نام: مهدی خادمی

نام فروشگاه: باتری خادمی

شماره تماس: 32224858-023  Call 09124733370  Call

آدرس: کیلومتر یک جاده شاهرود- بسطام، روبروی مجتمع تفریحی دالاهو

ایمیل:

مسیریابی
مسیریابی

شهر: دامغان

نام: ابوالفضل علیان‌نژادی

نام فروشگاه: جهان باتری

شماره تماس: 35239684-023  Call

آدرس: خیابان شهید بهشتی

ایمیل: abolfazlalyannegadi@gmail.com

بازگشت به بالا