رفتن به محتوا

استان اصفهان

فروش

شهر: اصفهان

نام:  هادی طباطبایی

نام فروشگاه: کارا

شماره تماس: 35562060-031  Call

آدرس: خیابان پروین، حد فاصل پل سرهنگ و چهارراه شیخ‌طوسی

ایمیل: haditabatabaie@yahoo.com

مسیریابی
مسیریابی

شهر: اصفهان

نام:  تعاونی باتری‌سازان اصفهان

نام فروشگاه: تعاونی باتری‌سازان اصفهان

شماره تماس: 33241261-031  Call

آدرس: خیابان امام خمینی، خیابان حکیم صافی

ایمیل: s.n.hosseini375@gmail.com

شهر: اصفهان

نام:  رسول حبیب‌الهی

نام فروشگاه: سلمان

شماره تماس: 33639946-031  Call

آدرس: خیابان آتشگاه، بالاتر از رستوران شب نشین، مقابل بانک ملی

ایمیل: rasoulhabibollahi@yahoo.com

شهر: اصفهان

نام:  شرکت سپنتا

نام فروشگاه: جهان باتری

شماره تماس: 36277305-031  Call

آدرس: بلوار کشاورز، پنجاه متر بعد از چهارراه کشاورزی، مقابل BRT

ایمیل: javadazizi337@gmail.com

شهر: اصفهان

نام:  محسن رضوانی

نام فروشگاه: آرتا باتری

شماره تماس: 37765071-031  Call

آدرس: بلوار کشاورز، حد فاصل بانک صادرات و پمپ بنزین دستگرد

ایمیل: REZVANIMOHSEN78@GMAIL.COM

شهر: اصفهان

نام:  شرکت سپنتا

نام فروشگاه: علی قربانی

شماره تماس: 36541051-031 Call

فکس: 36541051-031

آدرس: بزرگراه وحید دستجردی، بعد از پل راه آهن، روبروی شهرک آزمایش

استان اصفهان

خدمات پس از فروش

شهر: اصفهان

نام:  هادی طباطبایی

نام فروشگاه: کارا

شماره تماس: 35562060-031  Call

آدرس: خیابان پروین، حد فاصل پل سرهنگ و چهارراه شیخ‌طوسی

ایمیل: haditabatabaie@yahoo.com

شهر: اصفهان

نام:  تعاونی باتری‌سازان اصفهان

نام فروشگاه: تعاونی باتری‌سازان اصفهان

شماره تماس: 33241261-031  Call

آدرس: خیابان امام خمینی، خیابان حکیم صافی

ایمیل: s.n.hosseini375@gmail.com

شهر: اصفهان

نام:  رسول حبیب‌الهی

نام فروشگاه: سلمان

شماره تماس: 33639946-031  Call

آدرس: خیابان آتشگاه، بالاتر از رستوران شب نشین، مقابل بانک ملی

ایمیل: rasoulhabibollahi@yahoo.com

شهر: اصفهان

نام:  شرکت سپنتا

نام فروشگاه: جهان باتری

شماره تماس: 36277305-031  Call

آدرس: بلوار کشاورز، پنجاه متر بعد از چهارراه کشاورزی، مقابل BRT

ایمیل: javadazizi337@gmail.com

شهر: اصفهان

نام:  محسن رضوانی

نام فروشگاه: آرتا باتری

شماره تماس: 37765071-031  Call

آدرس: بلوار کشاورز، حد فاصل بانک صادرات و پمپ بنزین دستگرد

ایمیل: REZVANIMOHSEN78@GMAIL.COM

شهر: اصفهان

نام:  شرکت سپنتا

نام فروشگاه: علی قربانی

شماره تماس: 36541051-031 Call

فکس: 36541051-031

آدرس: بزرگراه وحید دستجردی، بعد از پل راه آهن، روبروی شهرک آزمایش

بازگشت به بالا