رفتن به محتوا

این نوع شبکه جهت جلوگیری از انحنا، قوس و ارتباط سلول به سلول باتری و کنترل تابیدگی تیغه حین عملیات جوش سلولی استفاده می شود.

شبکه 54

نام محصول: شبکه 54
استاندارد محصول: ISIRI
کد محصول: 1764
طول: 54 میلی‌متر
عرض: 37 میلی‌متر
ارتفاع: 8 میلی‌متر
ارتفاع کلی: 8 میلی‌متر
تکنولوژی ساخت: تزریق پلاستیک
خلاصه: این نوع شبکه جهت جلوگیری از انحنا، قوس و ارتباط سلول به سلول باتری و کنترل تابیدگی تیغه حین عملیات جوش سلولی استفاده می شود.
نام سری: قطعات داخلی
درجه کیفی: 1211
درجه کیفی: R40
رنگ: مشکی
جنس: پلی پروپیلن
قابل نصب بر روی: قابل استفاده در باتری ها جهت جلوگیری انحنا، قوس و ارتباط سلول به سلول باتری و کنترل تابیدگی تیغه حین عملیات جوش سلولی

این نوع شبکه جهت جلوگیری از انحنا، قوس و ارتباط سلول به سلول باتری و کنترل تابیدگی تیغه حین عملیات جوش سلولی استفاده می شود.

شبکه 44

 

نام محصول: شبکه 44
استاندارد محصول: ISIRI
کد محصول: 1766
طول: 44 mm
عرض: 37 mm
ارتفاع: 8 mm
ارتفاع کلی: 8 mm
تکنولوژی ساخت: تزریق پلاستیک
خلاصه: این نوع شبکه جهت جلوگیری از انحنا، قوس و ارتباط سلول به سلول باتری و کنترل تابیدگی تیغه حین عملیات جوش سلولی استفاده می شود.
نام سری: قطعات داخلی
درجه کیفی: R40
رنگ: مشکی
جنس: پلی پروپیلن
قابل نصب بر روی: قابل استفاده در باتری ها جهت جلوگیری انحنا، قوس و ارتباط سلول به سلول باتری و کنترل تابیدگی تیغه حین عملیات جوش سلولی

قرارگیری این نوع سکو در کف باتری جهت باتری های مناطق گرمسیر که نیاز به غوطه وری پلیت در الکترولیت می باشد، ضروری است.

 

سکو 12

نام محصول: سکو 12
استاندارد محصول: ISIRI
کد محصول: 1767
طول: 118 mm
عرض: 30 mm
ارتفاع: 12 mm
ارتفاع کلی: 12 mm
تکنولوژی ساخت: تزریق پلاستیک
خلاصه: قرارگیری این نوع سکو در کف باتری جهت باتری های مناطق گرمسیر که نیاز به غوطه وری پلیت در الکترولیت می باشد، ضروری است.
نام سری: قطعات داخلی
درجه کیفی: R40
رنگ: مشکی
جنس: پلی پروپیلن
قابل نصب بر روی: قابل استفاده در کف سلول باتری و عاملی برای غوطه وری دسته پلیت در حجم مشخصی از الکترولیت

با توجه به ضرورت استحکام دسته پلیت در قطعه، این نوع شبکه جهت مهار کردن دسته پلیت و افزایش قابلیت ویبریشن باتری در حمل و نقل استفاده می شود.

شبکه ضخیم

نام محصول: شبکه ضخیم
استاندارد محصول: ISIRI
کد محصول: 1765
طول: 118 mm
عرض: 30 mm
ارتفاع: 0
ارتفاع کلی: 0
تکنولوژی ساخت: تزریق پلاستیک
خلاصه: با توجه به ضرورت استحکام دسته پلیت در قطعه، این نوع شبکه جهت مهار کردن دسته پلیت و افزایش قابلیت ویبریشن باتری در حمل و نقل استفاده می شود.
نام سری: قطعات داخلی
درجه کیفی:
رنگ: مشکی
جنس: پلی پروپیلن
قابل نصب بر روی: قابل استفاده در باتری ها جهت مهار کردن دسته پلیت و افزایش قابلیت ویبریشن باتری در حمل و نقل

با توجه به ضرورت استحکام دسته پلیت در قطعه، این نوع شبکه جهت مهار کردن دسته پلیت و افزایش قابلیت ویبریشن باتری در حمل و نقل استفاده می شود.

 

شبکه نازک

نام محصول: شبکه نازک
استاندارد محصول: ISIRI
کد محصول: 1764
طول: 129 mm
عرض: 97 mm
ارتفاع: 0
ارتفاع کلی: 0
تکنولوژی ساخت: تزریق پلاستیک
خلاصه: با توجه به ضرورت استحکام دسته پلیت در قطعه، این نوع شبکه جهت مهار کردن دسته پلیت و افزایش قابلیت ویبریشن باتری در حمل و نقل استفاده می شود.
نام سری: قطعات داخلی
درجه کیفی:
رنگ: مشکی
جنس: پلی پروپیلن
قابل نصب بر روی: قابل استفاده در باتری ها جهت مهار کردن دسته پلیت و افزایش قابلیت ویبریشن باتری در حمل و نقل

قرارگیری این نوع سکو در کف باتری جهت باتری های مناطق گرمسیر که نیاز به غوطه وری پلیت در الکترولیت می باشد، ضروری است.

 

سکو 15

نام محصول: سکو 15
استاندارد محصول: ISIRI
کد محصول: 1768
طول: 128 mm
عرض: 30 mm
ارتفاع: 15 mm
ارتفاع کلی: 15 mm
تکنولوژی ساخت: تزریق پلاستیک
خلاصه: قرارگیری این نوع سکو در کف باتری جهت باتری های مناطق گرمسیر که نیاز به غوطه وری پلیت در الکترولیت می باشد، ضروری است.
نام سری: قطعات داخلی
درجه کیفی: R40
رنگ: مشکی
جنس: پلی پروپیلن
قابل نصب بر روی: قابل استفاده در کف سلول باتری و عاملی برای غوطه وری دسته پلیت در حجم مشخصی از الکترولیت

بازگشت به بالا